ฟังก์ชันสำหรับเครื่อง All-In-One

การใช้งานแบบ All-In-One จบในเครื่องเดียว

คุณสามารถใช้โปรแกรม All-In-One ในการจัดการคิวจบในเครื่องเดียวได้ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการออกบัตรคิว ไปจนถึงการเรียกคิว และจะมีเสียงเรียกคิวดังออกมาจากเครื่องนี้ด้วย เหมาะสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้ให้ผู้รับบริการเป็นคนกดบัตรด้วยตนเอง โดยทางร้านจะมีพนักงานเป็นคนดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการออกบัตร และ เรียกคิว

ออกบัตรและเรียกคิวในเครื่องเดียวกัน

คุณสามารถใช้เครื่องเรียกคิวทำการออกบัตรคิวโดยพนักงาน และเรียกคิวด้วยอุปกรณ์เพียงตัวเดียว

รองรับประเภทคิวได้สูงสุด 5 ประเภท

คุณสามารถกำหนดประเภทคิวเพื่อแยกประเภทการให้บริการที่ชัดเจน เช่น ร้านอาหารสามารถเรียกคิว แยกระหว่าง โต๊ะเล็ก โต๊ะใหญ่ ทำให้สะดวกต่อการจัดลำดับคิว

ฟังก์ชันการเรียกคิวที่หลากหลาย

นอกจากการแยกประเภทคิวที่ชัดเจนแล้ว ระบบยังมีฟังก์ชันการเรียกคิวที่พร้อมใช้งาน ได้แก่

  • เรียกคิวถัดไป
  • เรียกคิวซ้ำ
  • เรียกคิวจาก Queue History (ประวัติคิว)