ฟังก์ชันสำหรับโปรแกรมเรียกคิว

โปรแกรมเรียกคิว ติดตั้งบนระบบ Android และ Windows
โปรแกรมเรียกคิวของ PocketQ นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อความหลากหลายของอุปกรณ์ ดังนั้นเราจึงพัฒนาโปรแกรมให้รองรับทั้งบนระบบ Android และ Windows ซึ่งมีฟังก์ชันต่าง ๆ ที่น่าสนใจดังนี้
กำหนดช่องบริการให้กับเครื่องเรียกคิวแต่ละเครื่อง
กำหนดประเภทคิวที่พนักงานแต่ละคนจะสามารถเรียกคิวได้
ขั้นตอนการทำงาน การเรียกคิว