ฟังก์ชันสำหรับ CMS

รายงานสถานะคิวในวันปัจจุบัน เช่น จำนวนคิวรอทั้งหมด หรือจำนวนคิวรอแต่ละประเภท
การจัดการประเภทคิว คุณสามารถเพิ่ม ลบ ประเภทคิวได้ผ่านระบบการจัดการประเภทคิว
ออกแบบหน้าจอแสดงผล ตกแต่งภาพพื้นหลัง กำหนดสี Theme ให้กับตารางคิว
จัดการสื่อโฆษณาในรูปแบบวิดีโอและรูปภาพ เพื่อแสดงผลบนจอแสดงผลคิว
ตั้งค่าการแสดงผลโปรแกรมออกบัตรคิว ตกแต่งภาพพื้นหลัง กำหนดจำนวนปุ่มต่อ 1 แถว