PocketQ License คือ

PocketQ License คือ?

Ecosystem ระบบคิวบน PocketQ
ระบบบริหารจัดการคิว

PocketQ License คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบคิวภายในร้าน หรือหน่วยงานของคุณ

โดยภายใน License ของ PocketQ นั้นจะประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อย ๆ 5 โปรแกรม ที่เป็น Ecosystem ของระบบคิว เช่น


โดยการคิดค่าบริการซอฟต์แวร์ของเรานั้น ไม่ได้คิดตามจำนวนโปรแกรมที่คุณนำไปติดตั้ง แต่เรามีแพคเกจให้คุณเลือกใช้ตามขนาดธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเริ่มต้น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่

ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนในการติดตั้งระบบคิวให้กับธุรกิจของคุณได้ หากคุณมีโจทย์ของคุณ ลองปรึกษาเราได้ ฟรี!!

ดูตัวอย่าง Solution เพิ่มเติม