ค่าบริการซอฟต์แวร์

แพคเกจซอฟต์แวร์ระบบ PocketQ

ค่าบริการซอฟต์แวร์ระบบ PocketQ จะเป็นค่าใช้จ่ายคนละส่วนกับค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ (Hardware) ซึ่งในส่วนของค่าอุปกรณ์นั้น จะมีค่าใช้จ่ายตามรูปแบบความต้องการใช้งานของคุณ เช่น จำนวนจอแสดงผลกี่เครื่อง จำนวนเครื่องออกบัตรคิวกี่เครื่อง เป็นต้น แต่ในส่วนของ Software นั้น ทางเรา จะมีแพคเกจให้คุณเลือกใช้ตามขนาดธุรกิจ หรือรูปแบบการใช้งานของคุณ โดยคุณสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านล่างนี้
ค่าซอฟต์แวร์
30,000 บาท
Starter
 • รูปแบบการซื้อซื้อขาด (ฟรี MA ปีแรก)
 • จำนวนประเภทคิว3 ประเภท
 • จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ8 อุปกรณ์
 • ออกแบบหน้าจอแสดงผลรองรับ
 • ลงโฆษณาบนจอแสดงผลรองรับ
 • ออกแบบหน้าจอออกบัตรคิวรองรับ
 • แสดงโลโก้ / ชื่อหน่วยงานบนบัตรคิวรองรับ
 • API Supportไม่รองรับ * ติดต่อเรา
 • Support Hour09.00 - 18.00
 • ช่องทางการติดต่อ SupportEmail / โทรศัพท์ / Line
 • ช่องทางการ ServiceOnline / Remote (ฟรี)
 • Onsite Supportมีค่าใช้จ่าย (เริ่มต้น 1,000 บาท)
 • MA Rate (ปีหน้า)30% = 9,000 บาท
ค่าซอฟต์แวร์
45,000 บาท
Business
 • รูปแบบการซื้อซื้อขาด (ฟรี MA ปีแรก)
 • จำนวนประเภทคิว5 ประเภท
 • จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ15 อุปกรณ์
 • ออกแบบหน้าจอแสดงผลรองรับ
 • ลงโฆษณาบนจอแสดงผลรองรับ
 • ออกแบบหน้าจอออกบัตรคิวรองรับ
 • แสดงโลโก้ / ชื่อหน่วยงานบนบัตรคิวรองรับ
 • API Supportไม่รองรับ * ติดต่อเรา
 • Support Hour09.00 - 22.00
 • ช่องทางการติดต่อ SupportEmail / โทรศัพท์ / Line
 • ช่องทางการ ServiceOnline / Remote (ฟรี)
 • Onsite Supportมีค่าใช้จ่าย (เริ่มต้น 1,000 บาท)
 • MA Rate (ปีหน้า)30% = 13,500 บาท
ค่าซอฟต์แวร์
60,000 บาท
Professional
 • รูปแบบการซื้อซื้อขาด (ฟรี MA ปีแรก)
 • จำนวนประเภทคิว10 ประเภท
 • จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ20 อุปกรณ์
 • ออกแบบหน้าจอแสดงผลรองรับ
 • ลงโฆษณาบนจอแสดงผลรองรับ
 • ออกแบบหน้าจอออกบัตรคิวรองรับ
 • แสดงโลโก้ / ชื่อหน่วยงานบนบัตรคิวรองรับ
 • API Supportไม่รองรับ * ติดต่อเรา
 • Support Hour07.00 - 23.00
 • ช่องทางการติดต่อ SupportEmail / โทรศัพท์ / Line
 • ช่องทางการ ServiceOnline / Remote (ฟรี)
 • Onsite Supportมีค่าใช้จ่าย (เริ่มต้น 1,000 บาท)
 • MA Rate (ปีหน้า)25% = 15,000 บาท