ฟังก์ชันสำหรับจอแสดงผลคิว

ระบบ PocketQ นั้นรองรับการนำเอาจอแสดงผลที่คุณมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นจอทีวีทั่วไป ฯลฯ มาใช้งานเป็นจอแสดงผลคิวได้ เพียงแค่นำเอาจอทีวีของคุณมาเชื่อมต่อกับ Android Box แล้วติดตั้งแอพพลิเคชั่น PocketQ เข้าไป เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถแสดงผลหมายเลขคิวขึ้นบนหน้าจอ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถตรวจสอบสถานะคิวปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากจอแสดงผลคิวนี้ได้ดังนี้
  • ปรับแต่งหน้าจอ ให้เป็นเอกลักษณ์ด้วยการใส่ Branding หรือโลโก้ของแบรนด์คุณ
  • นำเสนอสื่อโฆษณาได้ทั้งในรูปแบบวิดีโอและรูปภาพ
  • แจ้งข่าวประชาสัมพัฯธ์ต่าง ๆ ผ่านข้อความตัวอักษรวิ่งได้
  • แสดงตารางสถานะคิวปัจจุบันที่ถูกเรียกไป เพื่อช่วยใ้ห้ลูกค้าของคุณตรวจสอบสถานะคิวได้
นอกจากนี้ ข้อดีทางอ้อมคือการปรับภาพลักษณ์ของหน่วยงานคุณให้ดูทันสมัย ก้าวนำเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการปรับ Branding หน่วยงานของคุณได้อีกด้วย